Tuyển dụng

Bệnh Viện Quốc Tế KaiYen tuyển dụng các vị trí: trợ lý Chủ tịch, Kế toán tổng hợp, Tiếp tân, Phụ tá nha khoa và y khoa.

Bệnh Viện Quốc Tế KaiYen tuyển dụng các vị trí: trợ lý Chủ tịch, Kế toán tổng hợp, Tiếp tân, Phụ tá nha khoa và y khoa.Công ty TNHH Bệnh Viện Quốc Tế KaiYen là một trong những Trung tâm...

Bệnh Viện Quốc Tế KaiYen tuyển dụng tuyển dụng Trợ lý Chủ tịch

Công ty TNHH Bệnh Viện Quốc Tế KaiYen là một trong những Trung tâm Răng Hàm Mặt và các dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị da công nghệ cao tốt nhất tại Việt Nam nói chung và khu vực Thành...

Bệnh Viện Quốc Tế KaiYen tuyển dụng Phụ tá Nha Khoa và Y Khoa

Công ty TNHH Bệnh Viện Quốc Tế KaiYen là một trong những Trung tâm Răng Hàm Mặt và các dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị da công nghệ cao tốt nhất tại Việt Nam nói chung và khu vực Thành...

Bệnh Viện Quốc Tế KaiYen tuyển dụng Kế toán Tổng hợp

Công ty TNHH Bệnh Viện Quốc Tế KaiYen là một trong những Trung tâm Răng Hàm Mặt và các dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị da công nghệ cao tốt nhất tại Việt Nam nói chung và khu vực Thành...

Bệnh Viện Quốc Tế KaiYen tuyển dụng vị trí Tiếp tân

Công ty TNHH Bệnh Viện Quốc Tế KaiYen là một trong những Trung tâm Răng Hàm Mặt và các dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị da công nghệ cao tốt nhất tại Việt Nam nói chung và khu vực Thành...