QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Nhằm đảm bảo môi trường thăm khám, Nha Khoa Quốc Tế KAIYEN triển khai thực hiện 5 bước an toàn, bảo vệ tối đa giúp khách hàng an tâm hơn khi đến thăm khám.

Quy trình an toàn 5 bước tại hệ thống Nha Khoa Quốc Tế KAIYEN nhằm đảm bảo môi trường thăm khám cho mọi khách hàng:

✔ Bước 1: An toàn khi đến phòng khám
✔ Bước 2: An toàn khi tư vấn
✔ Bước 3: An toàn khi chờ thăm khám
✔ Bước 4: An toàn trong quá trình điều trị
✔ Bước 5: An toàn sau điều trị